FOTOGRAFI - vis meg ditt hjerte
MIN AVTALE

AVTALE OM FOTOGRAFERING

STANDARD AVTALEVILKÅR


Sandard avtalevilkår anbefalt av norges fotografforbund. 1. Disse standardvilkårene gjelder for oppdraget med mindere noe annet er skriftlig avtalt.
 2. Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas av fotografen.
 3. Leverte bilder skal gjennomgåes av kunden uten ugrunnet opphold. Eventuell reklamasjon skal meddeles fotograf innen rimlig tid, jfr. kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.
 4. Bildene kan benyttes på den måten og til det formål som spesifisert i kontrakten. All annen bruk krever tillatelse fra fotografen. Bildene kan ikke videreselges, lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen.
 5. Bildene kan ikke endres/bearbeides uten samtykke fra fotografen.
 6. Fotografens navn skal oppgis ved all offenlig bruk av bildene, jfr. åndsverklovens paragraf 43 a og paragraf 3. Ved manglende kreditering plikter kunden å betale erstatning med kr. 2.500,- eks mva.
 7. Ved bruk, endring eller bearbeiding av bilder uten tillatelse fra fotografen, plikter kunden å betale en erstating tilsvarende det økonomiske tapet fotografen har lidt, med påslag av 100%
 8. Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for uførelse av arbeidet, herunder tillatelser til fotograferingssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.
 9. Bestilte oppdrag faktureres uansett om bildene benyttes eller ikke.
 10. Innbetalt forskudd refunderes ikke dersom kunden avbestiller oppdraget.
 11. Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest en virkedag før avtalt fotografering, faktureres full pris i h.h.t. kontrakten, med mindere noe annet er avtalt.
 12. Evt. tvister vedrørende oppdraget skal forsøkes løst i alminnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære norske domstoler.Ja takk.
 
Ja, jeg samtykker.
 
Ja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LITEN 5 digitale bilder inkludert kr. 3990,- ca 30 min.
STOR 10 digitale bilder inkludert kr. 5990,- ca 60 min.
STØRST 25 digitale bilder inkludert kr. 9990,- ca 1,5 time
Nyfødt- fotografering i studio 10 digitale bilder inkludert kr. 5990,- ca 1-3 timer
Kjærlighet / Bryllup Grunnpris kr. 9.990,- ca 1,5 time
Jeg har reservert julekort fotografering.
 
 
 
 
 
Fotografering INNE i STUDIO. Haddelandsveien 308, 4517 Mandal.
Fotografering UTE i fotografens nærområde. Haddelandsveien.
Fotografering et annet sted + kr 250,-
For kjøring utover 30 km tilkommer 10 kr pr km.
 
 
 
Kjøpte bildeprodukter er til privat bruk.
Det betyr: At de digitale bildene ikke kan videreselges, lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen.
 
I EGEN MARKEDSFØRING. F.eks, Nettsider, trykksaker, løpesedler, visittkort, reklameartikler, demoprodukter. Ja, det er helt ok.
PÅ SOSIALE MEDIER. F.eks: facebook, instagram, twitter, pintrest, googel. Ja det er bare gøy.
UTSTILLINGER OG KONKURRANSER. Ja, så gøy. lykke til.
JEG RESERVERER MEG mot all bruk.
 
 
 
 
ok