FOTOGRAFI - vis meg ditt hjerte
MIN AVTALE

AVTALE OM FOTOGRAFERING

STANDARD AVTALEVILKÅR


Sandard avtalevilkår anbefalt av norges fotografforbund. 1. Disse standardvilkårene gjelder for oppdraget med mindere noe annet er skriftlig avtalt.
 2. Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas av fotografen.
 3. Leverte bilder skal gjennomgås av kunden uten ugrunnet opphold. Eventuell reklamasjon skal meddeles fotograf innen rimlig tid, jfr. kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.
 4. Bildene kan benyttes på den måten og til det formål som spsifisert i kontrakten. All annen bruk krever tillatelse fra fotografen.
 5. Bildene kan ikke videreselges, lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen.
 6. Bildene kan ikke endres/bearbeides uten samtykke fra fotografen.
 7. Fotografens navn skal oppgis ved all offenlig bruk av bildene, jfr. åndsverklovens paragraf43 a og paragraf 3. Ved manglende kreditering plikter kunden å betale erstaning med kr. 2.500,- eks mva.
 8. Ved bruk, endring eller bearbeiding av bilder uten tillatelse fra fotografen, plikter kunden å betale en erstating tilsvarende det økonomiske tapet fotografen har lidt, med påslag av 100%
 9. Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for uførelse av arbeidet, herunder tillatelser til fotograferinssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.
 10. Bestilte oppdrag faktureres uansett om bildene benyttes eller ikke.
 11. Innbetalt forskudd refunderes ikke dersom kunden avbestiller oppdraget.
 12. Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest en virkedag før avtalt fotografering, faktureres full pris i h.h.t. kontrakten, men mindere noe annet er avtalt
 13. Evt. tvister vedrørende oppdraget skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan hvier av partene bringe saken inn for de ordinære norske domstoler.JEG HAR GJENNOMGÅTT FOLKEHELSEINSTITUTTETS SMITTEVERNKURS FOR Å KUNNE GJENNOMFØRE FOTOGRAFERING PÅ EN TRYGG MÅTE.


VIKTIGE FORHOLDSREGLER


 1. Er du syk? Ring meg – vennligst ikke kom inn i lokalet.

 2. Hold avstand til andre i lokalet.

 3. God hostehygiene – host i papir eller i albuekroken

 4. Berør minst mulig av inventar og utstyr

 5. Utfør håndhygiene – Når du kommer og før du går.

 6. Påse at barn også imøtekommer punkt 1 - 5VELKOMMEN INN!

Ja takk.
 
Privat
Bedrift
 
Ja, jeg samtykker.
 
Ja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barn/Baby/Dame/Herre 1 person nok 1300,-
Barn/Herre/Dame 2 personer nok. 1500,-
Gruppe/Familie 3 personer nok. 1600,-
Gruppe/Familie 4 personer nok. 1600,-
Gruppe/Familie 5 personer nok. 1600,-
Gruppe/Familie 6 personer nok. 1600,-
Gruppe/Familie - Flere + 200 kr. pr. person.
Nyfødt- fotografering i studio nok.1500,-
Gravid-fotografering 1 person nok.1300,-
Kjærlighet / Bryllup Grunnpris kr. 8200,-
Lørdags tillegg + nok 250,-
Søndags tillegg + nok 250,-
Fotografering utover normal arbeidstid + nok 200,-
1/2 års Milepæl - kr. 1300,-
 
 
 
Fotografering INNE i STUDIO. Haddelandsveien 308, 4517 Mandal.
Fotografering UTE i fotografens nærområde. Haddelandsveien.
Fotografering et annet sted + kr 250,-
For kjøring utover 30 km tilkommer 10 kr pr km.
 
 
 
 
Kjøpte bildeprodukter er til privat bruk.
Det betyr: At bildene ikke kan videreselges, lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen.
 
I EGEN MARKEDSFØRING. F.eks, Nettsider, trykksaker, løpesedler, visittkort, reklameartikler, demoprodukter. Ja, det er helt ok.
PÅ SOSIALEMEDIER. F.eks: facebook, instagram, twitter, pintrest, googel. Ja det er bare gøy.
UTSTILLINGER OG KONKURRANSER. Ja, så gøy. lykke til.
JEG RESERVERER MEG mot all bruk.
 
 
 
 
ok