FOTOGRAFI - vis meg ditt hjerte
KAMPANJE

Velkommen til

Julefotografering lørdag 13 november.

Sandardvilkår anbefalt av norges fotografforbund. 1. Disse standardvilkårene gjelder for oppdraget med mindere noe annet er skriftlig avtalt.
 2. Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas av fotografen.
 3. Leverte bilder skal gjennomgås av kunden uten ugrunnet opphold. Eventuell reklamasjon skal meddeles fotograf innen rimlig tid, jfr. kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.
 4. Bildene kan benyttes på den måten og til det formål som spsifisert i kontrakten. All annen bruk krever tillatelse fra fotografen.
 5. Bildene kan ikke videreselges, lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen.
 6. Bildene kan ikke endres/bearbeides uten samtykke fra fotografen.
 7. Fotografens navn skal oppgis ved all offenlig bruk av bildene, jfr. åndsverklovens paragraf43 a og paragraf 3. Ved manglende kreditering plikter kunden å betale erstaning med kr. 2.500,- eks mva.
 8. Ved bruk, endring eller bearbeiding av bilder uten tillatelse fra fotografen, plikter kunden å betale en erstating tilsvarende det økonomiske tapet fotografen har lidt, med påslag av 100%
 9. Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for uførelse av arbeidet, herunder tillatelser til fotograferinssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.
 10. Bestilte oppdrag faktureres uansett om bildene benyttes eller ikke.
 11. Innbetalt forskudd refunderes ikke dersom kunden avbestiller oppdraget.
 12. Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest en virkedag før avtalt fotografering, faktureres full pris i h.h.t. kontrakten, men mindere noe annet er avtalt
 13. Evt. tvister vedrørende oppdraget skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan hvier av partene bringe saken inn for de ordinære norske domstoler.Ja takk. JULEFOTOGRAFERING (Tidsramme: 15 minutter)
 
kl. 11.00 - 13.00
kl. 13.00 - 15.00
kl. 15.00 - 17.00
kl. 17.00 - 19.00
 
Ja
 
Ja
 
 
 
 
 
 
 
 
Ute. Fotografering ute i fotografens nærområde. Adresse: Haddelandsveien 308, 4517 Mandal
Inne. Fotografering i studio. Adresse: Haddelandsveien 308, 4517 Mandal
 
 
 
 
Jeg forstår.
Hva betyr dette? Bildene kan ikke videreselges, lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen.
Ring meg gjerne på tlf: 99013686 om du ønker mer informasjon.
 
I EGEN MARKEDSFØRING. F.eks, Nettsider, trykksaker, løpesedler, visittkort, reklameartikler, demoprodukter.
PÅ SOSIALEMEDIER. F.eks: facebook, instagram, twitter, pintrest, googel.
UTSTILLINGER OG KONKURRANSER.
JEG RESERVERER MEG MOT ALL BRUK.
JEG TRENGER MER INFORMASJON.
 
 
 
 
Supert! Julefotografering blir topp!