FOTOGRAFI - vis meg ditt hjerte
AVTALE

AVTALE OM PORTRETTFOTOGRAFERING

Sandardvilkår anbefalt av norges fotografforbund. 1. Disse standardvilkårene gjelder for oppdraget med mindere noe annet er skriftlig avtalt.
 2. Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas av fotografen.
 3. Leverte bilder skal gjennomgås av kunden uten ugrunnet opphold. Eventuell reklamasjon skal meddeles fotograf innen rimlig tid, jfr. kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.
 4. Bildene kan benyttes på den måten og til det formål som spsifisert i kontrakten. All annen bruk krever tillatelse fra fotografen.
 5. Bildene kan ikke videreselges, lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen.
 6. Bildene kan ikke endres/bearbeides uten samtykke fra fotografen.
 7. Fotografens navn skal oppgis ved all offenlig bruk av bildene, jfr. åndsverklovens paragraf43 a og paragraf 3. Ved manglende kreditering plikter kunden å betale erstaning med kr. 2.500,- eks mva.
 8. Ved bruk, endring eller bearbeiding av bilder uten tillatelse fra fotografen, plikter kunden å betale en erstating tilsvarende det økonomiske tapet fotografen har lidt, med påslag av 100%
 9. Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for uførelse av arbeidet, herunder tillatelser til fotograferinssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.
 10. Bestilte oppdrag faktureres uansett om bildene benyttes eller ikke.
 11. Innbetalt forskudd refunderes ikke dersom kunden avbestiller oppdraget.
 12. Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest en virkedag før avtalt fotografering, faktureres full pris i h.h.t. kontrakten, men mindere noe annet er avtalt
 13. Evt. tvister vedrørende oppdraget skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan hvier av partene bringe saken inn for de ordinære norske domstoler.JEG HAR GJENNOMGÅTT FOLKEHELSEINSTITUTTETS SMITTEVERNKURS FOR Å KUNNE GJENNOMFØRE FOTOGRAFERING PÅ EN TRYGG MÅTE.


VIKTIGE FORHOLDSREGLER


 1. Har du symptomer på luftveisinfeksjon? Ring oss – vennligst ikke kom inn i lokalet

 2. Hold avstand til andre i lokalet

 3. God hostehygiene – host i papir eller i albuekroken

 4. Berør minst mulig av inventar og utstyr

 5. Utfør håndhygiene – Når du kommer og før du går Påse at barn også imøtekommer punkt 1 - 5VELKOMMEN INN!

Ja takk.
 
Privat
Bedrift
 
Ja, jeg samtykker.
 
Ja
 
 
 
 
 
 
 
 
Barn/Baby/Dame/Herre 1 person kr 1300,-
Barn/Herre/Dame 2 personer kr 1500,-
Gruppe/Familie 3 personer kr 1700,-
Gruppe/Familie 4 personer kr 1900,-
Gruppe/Familie 5 personer kr 2100,-
Gruppe/Familie intill 6-20 personer kr 3000,-
K o n f i r m a n t - 1 person - kr 1300,-
N y f ø d t fotografering i studio kr 1500,-
G r a v i d fotografering 1 person 1300,-
Pakkeløsning: StoryBook-fotografering - se egen side. Pris: kr 6249,-
Lørdags tillegg + kr 250,-
Søndags tillegg + kr 250,-
Kveld- for fotografering utover normal arbeidstid + kr 200,-
 
 
 
Fotografering inne i STUDIO. Haddelandsveien 308, 4517 Mandal.
Fotografering ute i fotografens nærområde. Haddelandsveien.
Fotografering hjemme hos, på hytta, stranda o.l Lokasjonstilegg kr 500,-
For kjøring utover 30 km tilkommer 10 kr pr km.
 
 
 
 
Jeg forstår.
Hva betyr dette? Bildene kan ikke videreselges, lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen.
 
I EGEN MARKEDSFØRING. F.eks, Nettsider, trykksaker, løpesedler, visittkort, reklameartikler, demoprodukter.
PÅ SOSIALEMEDIER. F.eks: facebook, instagram, twitter, pintrest, googel.
UTSTILLINGER OG KONKURRANSER.
JEG RESERVERER MEG MOT ALL BRUK.
JEG TRENGER MER INFORMASJON.
 
 
 
 
ok
 
Jeg ønsker muligheten til å bestille bilder i nettbutikken til Fotografi - vis meg ditt hjerte. Ja takk:)
Andre tilbud og kampanjer på e post. Ja takk:)
Nei takk. Jeg tar kontakt ved behov:)