FOTOGRAFI - vis meg ditt hjerte
MODELL AVTALE

Sandardvilkår for modeller fotografert av fotograf Janicke Vestheim Sørensen -  FOTOGRAFI - vis meg ditt hjerte.  1. Disse standardvilkårene gjelder for fotograferingen med mindere noe annet er skriftlig avtalt.
  2. Utvalg av bilder som bearbeides og publiseres foretas av fotografen.
  3. Bildene kan benyttes på den måten og til det formål som spsifisert i kontrakten. 
  4. Ved å trekke tilbake samtykker faktureres modellen for fotograferingen samt fotografens omkostinger.
  5. Gi beskjed i god tid om du er forhindret i å møte.
  6. Fotografiene kan ikke brukes på en måte som er egnet å krenke modellen eller modellens integritet.
  7. Ved all bruk og publisering av bilder skal fotografen krediteres slik:  @VISMEGDITTHJERTE.NO
  8. Evt. tvister vedrørende oppdraget skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære norske domstoler.Jeg samtykker til fotografering.
 
Ja
 
Ja
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeg samtykker til at bildene blir brukt i MARKEDSFØRING. F.eks, Nettsider, trykksaker, løpesedler, visittkort, reklameartikler, demoprodukter.
Jeg samtykker til at bildene blir publisert PÅ SOSIALEMEDIER. F.eks: facebook, instagram, twitter, pintrest, googel.
Jeg samtykker til at bildene blir brukt til UTSTILLINGER OG KONKURRANSER.
Jeg samtykker til at bildene blir brukt til SALG AV KUNSTTRYKK O.L
 
Vil gjerne nevnes ved navn ved bildebruk på Sosiale Medier.
Ikke nevn mitt navn ved publisering.
ønsker egen # eller @. Som spesifisert i kontrakten.
Ønsker bildene fra fotograferingen tilgjengelig i nettbutikken til personlig bruk.