MODELL AVTALE

Sandardvilkår for modeller hos FOTOGRAFI - vis meg ditt hjerte.  1. Disse standardvilkårene gjelder for oppdraget med mindere noe annet er skriftlig avtalt.
  2. Utvalg av bilder som bearbeides og publiseres foretas av fotografen.
  3. Bildene kan benyttes på den måten og til det formål som spsifisert i kontrakten. 
  4. Ved å trekke tilbake samtykker faktureres modellen for fotograferingen samt fotografens omkostinger.
  5. Dersom modellen ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller unnlater å møte til oppdraget , faktureres full pris i h.h.t. kostnadene rundt oppdraget, med mindere noe annet er avtalt.
  6. Fotografiene kan ikke brukes på en måte som er egnet å krenke modellen eller modellens integritet.
  7. Ved all bruk og puplisering av bilder skal fotografen krediteres slik:   FOTOGRAFI@VISMEGDITTHJERTE.NO
  8. Evt. tvister vedrørende oppdraget skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære norske domstoler.Jeg ønsker å være modell og samtykker til at bildene blir benyttet av fotograf Janicke Vestheim Sørensen
Jeg gir tillatelse til at mitt barn kan være modell, og samtykker til at bildene blir benyttet av fotograf Jancike Vestheim Sørensen.
 
Ja
 
Ja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I EGEN MARKEDSFØRING. F.eks, Nettsider, trykksaker, løpesedler, visittkort, reklameartikler, demoprodukter.
PÅ SOSIALEMEDIER. F.eks: facebook, instagram, twitter, pintrest, googel.
UTSTILLINGER OG KONKURRANSER.
SALG AV KUNSTTRYKK O.L
JEG TRENGER MER INFORMASJON.
JEG RESERVERER MEG MOT ALL BRUK.
 
at navnet nevnes når bildet er i bruk på Sosiale Medier.
ikke navnet brukt.
ønsker egen # eller @. Som spesifisert i kontrakten.
 
 
 

Janicke

FOTOGRAFI - vis meg ditt hjerte


DE MENNSKENE SOM HAR GITT OSS EN BIT AV HJERTET SITT, VIL ALLTID VÆRE EN DEL AV VÅRT LIV.

KONTAKT


Adresse: Haddelandsveien 308, 4517 Mandal

Epost: post@vismegditthjerte.no

Tlf: 990 13 686


*Alle priser gjelder for selve fotograferingen og inkluderer en  en bestilling/visningstime.

Album, forstørrelser og andre produkter kommer i tillegg.

Ved bestilling på selve visningstimen er det 15% rabatt på alle produkter i  min pris liste.  Alle priser er inkl. mva.

Jeg tar forbehold om feil og prisendringer.

Copyright © All Rights Reserved JANICKE VESTHEIM SØRENSEN