PERSONVERNERKLÆRINGEN

Personvernpolicy

Ditt persnovern er viktig for meg og jeg ønsker å være åpen og tydelig når det gjelder de opplysningen jeg samler inn via mine kontakt skjemaer på denne nettsiden, og hvordan jeg bruker dem og dine rettigheter til å ha kontroll over denne informasjonen. Derfor har jeg nå oppdatert min personvernerklæring. Du må også vite at du må ikke kontakte meg via min nettside. Du kan også ta kontakt direkte på e-post: post@vismegditthjerte.no eller ringe meg på telefon: 99013686


Fotograf Janicke Vestheim Sørensen

Haddelandsveien 308, 4517 Mandal.

org: 911912201

Registrert i merverdiavgiftregisteret

Organisasjonsform: Enkltmansforetak

Denne persnonvernerklæringen gjelder for Fotografi - vis meg ditt hjerte sitt nettsted. Janicke Vestheim Sørensen er behanlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: www.vismegditthjerte.no


Hvis du har spørsmål om personopplysningene eller trenger informasjon om hvordan du for tilgang til eller sletter de opplysningene jeg har lagret om deg, (gjelder også fotografier) ber jeg deg kontakte vismegditthjerte@icloud.com v/ Janicke Vestheim Sørensen.
Personopplysninger som behandles.


Fotografi - vis meg ditt hjerte samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato - og personnummer, eller opplysninger om personlig betalingskort.

 

Informasjon som innhetes:


  1. Fornavn og etternavn på oppdragsgivere.
  2. Navn og alder på personen som skal fotograferes.
  3. Opplysninger som er vesentlige om oppdraget som skal utføres.
  4. Firmanavn.
  5. e-postadresser.
  6. telefonnummer.
  7. Samtykke for fotografens eget bruk av fotografier.


Hvordan informasjon innhentes:


Fotograf Janicke Vesthim Sørensen samler inn opplysninger gjennom skjemaer på sine nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningen, kan jeg være forhindret fra å ta kontakt med deg for å gi deg informasjon om relevante produkter og tjenester som du er intressert i.

Alt til skjema kan du ringe meg på tlf: 99013686.


Formålet med informasjonen som innhentes:


- For å kunne sende deg relevant informasjon.


Jeg oppretter kontakt og gir relevant informasjon til deg for å kunne tilby deg de produtene som passer deg og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir meg. Enkelte opplysninger er helt nødvendig for å kunne levere og fakturere avtalte tjenester og bestillinger. Informasjonen brukes også slik at jeg kan forbrede meg og for å tilpasse din fotografering slik at den blir mest mulig etter dine ønsker.


Hvordan lageres informasjonen?


Informasjonen lagres i one.coms mail server, samt i icloud mailbehandler. Informasjonen slettes når informasjonen er urelevant.

Informasjonen lageres også i lokalt arkiv hos Fotografi - vis meg ditt hjerte.

Ved fakturering lagres kundeopplysninger i visma eAccounting. Her lagres informasjonen i henhold til de krav som settes i regnskapsloven.

De fotogarafinske verkene  lagers på eksterne Hardisker for å øke sikkerheten på bevaringen. Bildematriell lageres i minst 10 år.


Hvordan slettes opplysningene?


Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte

Fotograf Janicke Vestheim Sørensen / vismegditthjerte@icloud.com


Utlevering av informasjon til tredjepart?


Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men fotograf Janicke Vestheim Sørensen kan dele deler av informsjonen med underleverandører  når det er hensiktsmessig og nødvendig for å levere produkter til spesifikke kunder. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegene av fotograf Janicke Vestheim Sørensen.


Rettigheter


Som bruker av nettsiden min og som kunde har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som jeg behandler om deg og hvordan de behandles.

Du kan kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.


Hvor behanlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.


Dersom du mener at fotograf Janicke Vestheim Sørensen ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til peronopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.


Oppdatert: 06.11.19Avtalevilkår

Jeg anbefaler deg også å sette deg inn i avtalevilkårene.Janicke

FOTOGRAFI - vis meg ditt hjerte


DE MENNSKENE SOM HAR GITT OSS EN BIT AV HJERTET SITT, VIL ALLTID VÆRE EN DEL AV VÅRT LIV.

KONTAKT


Adresse:

Haddelandsveien 308, 4517 Mandal


Epost:

post@vismegditthjerte.no


Tlf:

990 13 686


*Alle priser gjelder for selve fotograferingen og inkluderer en  en bestilling/visningstime.

Album, forstørrelser og andre produkter kommer i tillegg. Ved bestilling på selve visningstimen er det 15% rabatt på alle produkter i  min pris liste.

Alle priser er inkl. mva.

Copyright © All Rights Reserved JANICKE VESTHEIM SØRENSEN