Fotograf Janicke Vestheim Sørensen
Personvern og avtalevilkår

Personvernpolicy

Ditt personvern er viktig for meg og jeg ønsker å være åpen og tydelig når det gjelder de opplysningen jeg samler inn via mine kontakt skjemaer på denne nettsiden, og hvordan jeg bruker dem og dine rettigheter til å ha kontroll over denne informasjonen. Derfor har jeg nå oppdatert min personvernerklæring. Du må også vite at du må ikke kontakte meg via min nettside. Du kan også ta kontakt direkte på e-post: post@vismegditthjerte.no eller ringe meg på telefon: 99013686


Fotograf Janicke Vestheim Sørensen

Haddelandsveien 308, 4517 Mandal.

org: 911912201

Registrert i merverdiavgiftregisteret

Organisasjonsform: Enkltmannsforetak


"Hos dataltilsynet finner du mer informasjon om loven som  nå er utvidet for å beskytte oss enkeltmennesker å gi oss retten til å bli glemt."


Loven er til for å beskytte enkeltmennesket i en moderne verden. På enkelsk er den forkortet til GDPR.

Denne persnonvernerklæringen gjelder for Fotografi - vis meg ditt hjerte sitt nettsted. Janicke Vestheim Sørensen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: www.vismegditthjerte.no


Hvis du har spørsmål om personopplysningene eller trenger informasjon om hvordan du får tilgang til eller sletter de opplysningene jeg har lagret om deg, (gjelder også fotografier) ber jeg deg kontakte vismegditthjerte@icloud.com v/ Janicke Vestheim Sørensen.
Personopplysninger som behandles.


Fotografi - vis meg ditt hjerte samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato - og personnummer, eller opplysninger om personlig betalingskort.

 

Informasjon som innhentes:


 1. Fornavn og etternavn på oppdragsgivere.
 2. Navn og alder på personen som skal fotograferes.
 3. Opplysninger som er vesentlige om oppdraget som skal utføres.
 4. Firmanavn.
 5. e-postadresser.
 6. telefonnummer.
 7. Samtykke for fotografens eget bruk av fotografier.


Hvordan informasjon innhentes:


Fotograf Janicke Vesthim Sørensen samler inn opplysninger gjennom skjemaer på sine nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningen, kan jeg være forhindret fra å ta kontakt med deg for å gi deg informasjon om relevante produkter og tjenester som du er interessert i.

Alt til skjema kan du ringe meg på tlf: 99013686.


Formålet med informasjonen som innhentes:


- For å kunne sende deg relevant informasjon.


Jeg oppretter kontakt og gir relevant informasjon til deg for å kunne tilby deg de produktene som passer deg og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir meg. Enkelte opplysninger er helt nødvendige for å kunne levere og fakturere avtalte tjenester og bestillinger. Informasjonen brukes også slik at jeg kan forbrede meg og for å tilpasse din fotografering slik at den blir mest mulig etter dine ønsker.


Hvordan lageres informasjonen?


Informasjonen lagres i one.coms mail server, samt i icloud mailbehandler. Informasjonen slettes når informasjonen er urelevant.

Informasjonen lageres også i lokalt arkiv hos Fotografi - vis meg ditt hjerte.

Ved fakturering lagres kundeopplysninger i visma eAccounting. Her lagres informasjonen i henhold til de krav som settes i regnskapsloven.

De fotogarafiske verkene lagres på eksterne Hardisker for å øke sikkerheten på bevaringen. Bildemateriell lageres i minst 5 år.


Hvordan slettes opplysningene?


Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte

Fotograf Janicke Vestheim Sørensen / vismegditthjerte@icloud.com


Utlevering av informasjon til tredjepart?


Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men fotograf Janicke Vestheim Sørensen kan dele deler av informsjonen med underleverandører  når det er hensiktsmessig og nødvendig for å levere produkter til spesifikke kunder. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av fotograf Janicke Vestheim Sørensen.


Rettigheter


Som bruker av nettsiden min og som kunde har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som jeg behandler om deg og hvordan de behandles.

Du kan kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.


Hvor behanlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.


Dersom du mener at fotograf Janicke Vestheim Sørensen ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til peronopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.


Oppdatert: 10.02.20


Avtalevilkår

Jeg anbefaler deg også å sette deg inn i avtalevilkårene.Sandardvilkår anbefalt av norges fotografforbund. 1. Disse standardvilkårene gjelder for oppdraget med mindre noe annet er skriftlig avtalt.
 2. Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas av fotografen.
 3. Leverte bilder skal gjennomgås av kunden uten ugrunnet opphold. Eventuell reklamasjon skal meddeles fotograf innen rimelig tid, jfr. kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.
 4. Bildene kan benyttes på den måten og til det formål som spesifisert i kontrakten. All annen bruk krever tillatelse fra fotografen. Bildene kan ikke videreselges, lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen.
 5. Bildene kan ikke endres/bearbeides uten samtykke fra fotografen.
 6. Fotografens navn skal oppgis ved all offenlig bruk av bildene, jfr. åndsverklovens paragraf43 a og paragraf 3. Ved manglende kreditering plikter kunden å betale erstatning med kr. 2.500,- eks mva.
 7. Ved bruk, endring eller bearbeiding av bilder uten tillatelse fra fotografen, plikter kunden å betale en erstating tilsvarende det økonomiske tapet fotografen har lidt, med påslag av 100%
 8. Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for uførelse av arbeidet, herunder tillatelser til fotograferingssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.
 9. Bestilte oppdrag faktureres uansett om bildene benyttes eller ikke.
 10. Innbetalt forskudd refunderes ikke dersom kunden avbestiller oppdraget.
 11. Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest en virkedag før avtalt fotografering, faktureres full pris i h.h.t. kontrakten, men mindre noe annet er avtalt
 12. Evt. tvister vedrørende oppdraget skal forsøkes løst i alminnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære norske domstoler.